Noodwet moet nieuwe ‘Lucassen’ voorkomen

Het is schokkend dat het blijkbaar wettelijk is toegestaan dat iemand ook Kamerlid kan worden als hij/zij geen blanco strafblad heeft, terwijl (semi-)overheidsmedewerkers van onbesproken gedrag moeten zijn. Mijn voorstel is: maak een noodwet die het mogelijk maakt dat Kamerleden die geen blanco strafblad blijken te hebben, onmiddellijk en zonder vergoeding uit hun functie ontheven worden. Zijn/haar partij kan dan een andere persoon van de kandidatenlijst als Kamerlid voordragen. Het aantal Kamerzetels blijft voor die partij in overeenstemming met de verkiezingsuitslag; volledig democratisch dus. Omdat politieke partijen gezien de huidige gebeurtenissen niet (alle) zelf in staat blijken een goede screening uit te voeren, lijkt het beter alle kandidaat-Kamerleden voor hun beëdiging van rijkswege te laten screenen. Dat gebeurt dan naar we mogen verwachten op een deugdelijke en uniforme manier.

M. Fluks

Vianen

    • M. Fluks