Maidenspeech

Voorzitter, het probleem dat deze Tweede Kamer teistert, is járenlang gebagatelliseerd, onder het tapijt geschoven, ja, zelfs ontkend door de zelfingenomen elite van ons land. Maar, voorzitter, het is een heugelijke dag vandaag. De geest is uit de fles! De cijfers, onthuld door RTL en PowNews, liegen niet: PVV-Kamerleden zijn zwaar oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. 20 procent, voorzitter! Zei ik 20 procent? Dan moet ik bij deze mijn excuses aanbieden aan de gehele PVV-gemeenschap.

Het is 25 procent.

Een kwárt, voorzitter, van de PVV-fractie blijkt weleens in aanraking te zijn gekomen met politie of justitie. En de mensen in het land zijn het zat. Maar wat doet de elite – partijleider Wilders voorop? Zij zwijgen, voorzitter. Zij „beraden” zich en doen dan niks.

Maar voor niks doen is geen tijd, voorzitter. Het is vijf voor twaalf in dit parlement. Want de kraan staat wagenwijd open. Het aantal PVV-Kamerleden is al in zes jaar tijd vervierentwintigvoudigd – van 1 in 2004 tot 24 vandaag. En als we de peilingen mogen geloven, komt er aan deze vierde colonne voorlopig geen eind. Mijn partij, voorzitter, zegt nu: genoeg is genoeg! Stop de criminalisering van de Tweede Kamer!

Ja, nu zie ik meisje Halsema en kereltje Pechtold al weer naar de interruptiemicrofoon rennen – om te zeggen dat ik niet alle PVV’ers over één kam moet scheren zeker. Voorzitter, bespaar me dat cultuurrelativistische geleuter: het mag inmiddels toch wel duidelijk zijn waar dit parlementaire terrorisme vandaan komt? Al die Kamerleden hebben maar één ding gemeen en dat is: ze hebben allemaal de beginselverklaring van Geert Wilders naast hun bed. Daarom zegt mijn partij: verbied dat ellendige manifest! Verbied Kies voor Vrijheid!

Maar daar laten wij het niet bij, voorzitter. Wij willen ook een Kamerstop voor mensen uit PVV-wijken. Ethische registratie van alle PVV-Kamerleden in een aparte PVV-index. Sluiting van alle ‘klasjes’ die de PVV door het hele land organiseert. En, natuurlijk: vrijwillige remigratie naar de partij van herkomst – misschien dat de VVD dit geteisem nog in het gareel kan krijgen. Leve de Tweede Kamer! Voorzitter, dank u wel.

(Geroffel op de bankjes.)

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg