Kort nieuws Wetenschap

Bestrijden negatief zelfbeeld helpt vermoeide puber

Door onze redactie wetenschap

Rotterdam, 16 nov. Adolescenten met chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs) knappen ervan op als ze in een cursus van twaalf wekelijkse sessies leren hun negatieve ideeën over zichzelf kritisch te onderzoeken. Ook na tien maanden houdt de verbetering nog stand. Dat blijkt uit onderzoek waarop Stefan van Geelen vandaag aan het UMC Utrecht is gepromoveerd. Jongeren met cvs voelen zich vaker machteloos, geïsoleerd en onsuccesvol dan gezonde jongeren en hebben op sommige punten zelfs een negatiever beeld van zichzelf dan jongeren met jeugdtrauma. De huidige standaardbehandeling (door een kinderarts in een ziekenhuis) slaat bij ongeveer de helft van de jongeren niet aan, waarna ze zich nóg slechter en vermoeider kunnen gaan voelen.

Iedereen testen op nierziekte te duur

Door onze redactie wetenschap

rotterdam, 16 nov. Iedereen regelmatig screenen op chronische nierziekten is te duur en levert te weinig op. Dat schrijven Canadese onderzoekers in de British Medical Journal van afgelopen vrijdag. Nierziekten zijn in een vroeg stadium te ontdekken door een test op eiwitten in de urine. Het eindstadium van een nierziekte (met dialyse en een niertransplantatie) is een akelige ziekte met een dure behandeling. Maar die treft zo weinig mensen dat het screenen van de hele bevolking niet kosteneffectief is. Bovendien hebben mensen met nierschade vaak ook hoge bloeddruk en diabetes, zodat ze toch al in het medisch circuit zitten. De Nierstichting riep enkele jaren geleden iedereen op de ‘niercheck’ te doen, maar uiteindelijk besloot zij om vooral patiënten met een hoog risico op nierschade op te sporen.

Jongste zwarte gat tot nu toe ontdekt

Door onze redactie wetenschap

rotterdam, 16 nov. Astronomen hebben het vermoedelijk jongste zwarte gat uit onze contreien van de kosmos gevonden. Het gaat om het 30 jaar oude overblijfsel van supernova SN 1979C in het sterrenstelsel M100. Dat stelsel ligt 50 miljoen lichtjaar van de aarde – kosmisch gezien nog vrij nabij. De supernova zelf, een zware sterexplosie, werd in 1979 door een amateurastronoom ontdekt. Op grond van waarnemingen met de NASA-röntgensatelliet Chandra denken astronomen dat toen een ster instortte die twintig keer zwaarder was dan de zon. De heldere röntgenstralen die het object sindsdien jarenlang uitzond, zouden erop wijzen dat tijdens de klap een zwart gat is ontstaan dat materie uit de omgeving opslorpt. Het zou ook kunnen dat de röntgenstraling níet van zulke snel stromende materie afkomstig is, maar van een jonge, snel tollende neutronenster.

Malariamedicijnen

Door onze redactie wetenschap

rotterdam, 16 nov. Het beste medicijn om ernstige zieke kinderen met malaria het leven te redden is artesunaat. Dat blijkt uit een groot, in Afrika uitgevoerd onderzoek waarbij het gangbare medicijn (een infuus met kinine) is vergeleken met het nieuwere artesunaat. De sterfte daalde bijna een kwart. In plaats van 10,9 procent van de kinderen stierf 8,5 van de ernstig zieke kinderen. De kinderen die het nieuwere medicijn kregen hadden ook beduidend minder neurologische problemen. De resultaten van het grote onderzoek (onder bijna 5.500 kinderen in negen Afrikaanse landen) zijn afgelopen vrijdag gepubliceerd in in The Lancet.