Joegoslavië was geen partij bij het EVRM

Gezien de academische achtergrond van Thierry Baudet (hij heeft rechten en geschiedenis gestudeerd) wekt het verbazing dat zijn betoog blijk geeft van minimaal juridisch en historisch inzicht (Opinie & Debat, 13 november). Eén punt wil ik eruit lichten. Baudet vindt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich ‘overal mee bemoeit’, maar niet met de zaken waarvoor het oorspronkelijk is opgericht. In situaties waar het wél had moeten ingrijpen, zoals in het voormalige Joegoslavië, stond het volgens Baudet machteloos. Hiermee ontkracht hij onbedoeld de strekking van zijn hele betoog. Joegoslavië was namelijk helemaal geen partij bij het EVRM. Als het land de rechtsmacht van het Europees Hof wél zou hebben aanvaard, hadden de massale schendingen van de rechten van minderheden veel effectiever aan de kaak kunnen worden gesteld.

Deze casus onderstreept dus juist het nut van een onafhankelijk (supranationaal) toezichtsmechanisme. Wanneer het recht op de Balkan voluit had kunnen spreken, hadden de wapens er kunnen blijven zwijgen.

Henri de Waele

Radboud Universiteit Nijmegen / Universiteit Antwerpen