ik@nrc.nl

Tegen het oorlogsmonument bij het Antwerpse Stadspark liggen de herdenkingskransen die er op de nationale feestdag van de Wapenstilstand zijn neergelegd. Daarnaast ligt nog een omgewaaid dranghek.

In het park kom ik de gebruikelijke lopers, wandelaars en hondenbezitters tegen. Hier en daar ligt een afgewaaide tak op de grond.

Als ik na het joggen het hek rechtzet, lees ik het bordje dat eraan zit: ‘PARK AFGESLOTEN DOOR STORM. Vanwege de kans op afbrekende takken kan de stad uw veiligheid niet garanderen.’

Ook een ikje maken? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl.

    • Felix van de Laar