Animo voor grond van Staatsbosbeheer is groot

Het plan van het kabinet-Rutte om Staatsbosbeheer grondgebied te laten verkopen, valt goed bij projectontwikkelaars en makelaars. Bij Staatsbosbeheer hebben zich al vele geïnteresseerden voor stukken grond gemeld.

Het regeerakkoord stelt dat Staatsbosbeheer grond buiten de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kan verkopen, dat wil zeggen gebied dat niet onder de écht beschermingswaardige natuur valt. Daarvoor komt naar schatting 15.000 hectare in aanmerking. Het verkopen van grond moet de komende jaren honderd miljoen euro opleveren; het kabinet boekt de eerste opbrengsten in vanaf 2013.

Het gaat voor een klein deel, ongeveer een vijfde, om grasland. Er zitten ook grote stukken bos bij, en ongeveer honderdvijftig voormalige vuilnisbelten. Maar ook veel gebruikte speelbossen, zoals het onlangs geopende Nieuw Wulven bij Houten, zouden ‘verkoopgebied’ kunnen zijn. Net als parken en gebieden tussen nieuwbouwwijken. Ook Spaarnwoude bij Haarlem is genoemd.

„Ongelooflijk dom”, vindt Tweede Kamerlid Paulus Jansen (SP) het plan van het kabinet. Maar hij vindt het niet vreemd dat makelaars en projectontwikkelaars interesse tonen. Als het kabinet werkelijk honderd miljoen wil binnenhalen, dan zullen de terreinen namelijk vermoedelijk niet langer de functie van natuur krijgen. Zulke grond levert namelijk erg weinig op. SP’er Paulus Jansen: „Je moet dan héél veel grond verkopen om aan die honderd miljoen te komen.” De belangstelling voor dat soort grond is niet zo groot. Voor de hand ligt dus dat de gebieden als bouwgrond van de hand gaan.

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) heeft vorige week een motie ingediend om de verkoop van grond van Staatsbosbeheer tegen te houden. Staatssecretaris Bleker (Natuur, CDA) reageert „in beginsel afwijzend” op zulke moties. Wel kondigt hij enige nuancering aan; niet alle terreinen van Staatsbosbeheer komen in aanmerking.