Waar wonen de rijksten van Nederland?

Waar in Nederland wordt het grote geld verdiend en waar liggen de inkomens per inwoner beduidend lager? Hier enkele cijfers.

Waar wonen de rijksten van Nederland en waar de armsten?


In 2008 bedroeg het gemiddelde inkomen in Nederland per inwoner 24,6 duizend euro, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de tien rijkste gemeenten lagen er zes in Noord-Holland. De regio Gooi en Vechtstreek is goed voor vier van de tien rijkste gemeenten van het land. Lagere inkomens zijn vooral te vinden in Oost-Groningen en Zuid-Limburg. Van de tien armste gemeenten lagen er vijf in Oost-Groningen en vier in Zuid-Limburg.

Hoeveel wijkt het gemiddelde inkomensniveau af per gemeente in 2008?

    • Marije Willems