Uitgesproken

DEN HAAG - De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, constateert in zijn Verslag over 2009 dat de overheid in 2009 op veel terreinen heeft geinvesteerd in een goede relatie met de burger. Dat maakte Brenninkmeijer in Nieuwspoort bekend tijdens de presentatie van zijn jaarverslag. Dijkstra bv

„Iedere burger mag een nummer zijn, als het maar een telefoonnummer is.”

„Ik zeg dat de politie een lastige taak heeft, als het gaat om mannen en drank.”

Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer in Profiel (HUMAN)