Onderzoek naar computers politie

De Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar de manier waarop een landelijk computersysteem bij de politie is ingevoerd. Het systeem vertoont veel mankementen.

Het onderzoek moet ook duidelijk maken wie verantwoordelijk is geweest voor de besluitvorming erover en waarom adviezen van externe adviesbureaus niet ter harte zijn genomen.

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) heeft vanochtend aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de Rekenkamer om een dergelijk onderzoek zal vragen.

Vorige week is van SP tot VVD scherpe kritiek geuit op de manier waarop het nieuwe computersysteem de afgelopen jaren is ‘uitgerold’. Dat gebeurde nadat via het actualiteitenprogramma EenVandaag een tot nu toe vertrouwelijk rapport uit 2008 uitlekte, waarin al gewaarschuwd werd dat het gekozen systeem slecht was en op termijn onbetrouwbaar zou zijn. Met de aanbevelingen uit het rapport van de Software Improvement Group zou niets zijn gedaan.

Eerder dit jaar viel het systeem geheel uit bij een aantal korpsen in het noorden en het oosten van het land. In een onderzoek van EenVandaag, in samenwerking met de politiebonden onder 4.500 politieagenten wordt veel geklaagd over foutmeldingen, vertragingen en het verdwijnen van informatie.