Lucassen blijft lid van PVV-fractie

Update (16:30u): Eric Lucassen blijft lid van de fractie van de PVV. Dat stellen Geert Wilders en het in opspraak geraakte Kamerlid in een gezamenlijke verklaring. Wel verliest Lucassen zijn woordvoerderschappen (Wijken en Defensie).

Eric Lucassen.Eric Lucassen.

Wilders stelt in de verklaring dat hij zich „oneerlijk bejegend” voelt doordat Lucassen hem niet op de hoogte had gesteld van incidenten uit zijn verleden. Lucassen biedt daarvoor zijn excuses aan.

Volgens politiek redacteur Herman Staal gaat de gekozen oplossing ten koste van de geloofwaardigheid van Geert Wilders. „Dit is iets anders dan de excuses van Hero Brinkman, toen die in opspraak geraakt was vanwege zijn drankprobleem. Lucassen is namelijk veroordeeld. Als Wilders over een bewindspersoon met een dubbel paspoort hard oordeelt, kan de man van law and order niet mild zijn voor een partijgenoot die over een veroordeling heeft gezwegen. Ook al is het om de politieke vrede met coalitiegenoten.”

Dat Lucassen niet uit de fractie is gezet zal de VVD en het CDA tevreden stemmen. Het zou namelijk een „horrorscenario” voor de coalitie zijn geweest als Lucassen zou hebben besloten om zijn zetel te houden als eenmansfractie, stelt Staal. De gedoogconstructie met CDA en VVD is gestoeld op een meerderheid van 76 zetels. „Het fundament van de gedoogconstructie oogt al niet zo sterk. Dan zou de coalitie, met name voor maatregelen uit het gedoogakkoord, afhankelijk kunnen worden van de stem van Lucassen.”

Lucassen raakte begin vorige week in opspraak, onder meer door zijn veroordeling in 2002 als sergeant bij  de Koninklijke Landmacht wegens ontucht. Lucassen erkent dat hij „een grote fout” heeft gemaakt, maar hij weerspreekt dat het om seksueel misbruik ging. Wel had hij „een ongepaste relatie waarbij sprake was van een gezagsverhouding.”

In een mondelinge toelichting zei Geert Wilders vanmiddag dat zijn vertrouwen in Lucassen „een dikke knauw” heeft gekregen, en dat het Kamerlid „heel hard moet werken aan het herstel. Dat is geen grapje.”

Wilders zei herhaaldelijk dat Lucassen al gestraft is door de rechter, en dat hij daar nu nog een „forse sanctie” boven op heeft gesteld door hem zijn woordvoerderschappen „onmiddelijk af te pakken.” Hij bestreedt dat Lucassen alleen nog dient als 76e zetel in de gedoogconstructie met VVD en CDA door te wijzen op de portefeuille Wonen waarover het Kamerlid nog het woord mag doen. Wilders wilde niet ingaan op de vraag of hij Lucassen heeft gemaand afstand te doen van zijn Kamerzetel.

    • Bart Hinke