Geen nood: brandstofaccijns niet omhoog

De accijns op brandstof gaat in Nederland niet omhoog. In de toekomst kan dit alleen als buurlanden ook overgaan tot verhoging. De opbrengst daaruit zou dan volledig gebruikt worden om belasting op auto’s en motoren te verlagen.

Dit zegt VVD-staatssecretaris van Financiën Frans Weekers als reactie op berichten dat het kabinet-Rutte de brandstofaccijns wil verhogen. “Het kabinet gaat de auto niet als melkkoe gebruiken”, zegt hij vandaag op vragen hierover van de PvdA.

Alleen reguliere prijsindexatie
Weekers stelt dat toekomstige plannen tot accijnsverhoging eerst worden afgestemd met buur- en EU-landen. “Nederlandse pomphouders in de grensstreek hoeven dus niet bang te zijn voor inkomstenderving en hun Belgische collega’s moeten zich ook niet rijk rekenen.” Volgend jaar wordt de accijns, afgezien van de reguliere prijsindexatie, niet verhoogd.

    • Jules Seegers