Gaan we weer

We hebben veel stroom nodig de komende jaren.

Als we niet in kernenergie investeren, worden we steeds afhankelijker van gas uit Rusland.

Wij zijn vóór kernenergie. Wij zijn de zware industrie.

We hebben veel stroom nodig om staal, aluminium, kunstmest, plastics, papier, beton te maken. Wij zijn voorstander van kernenergie, omdat het goed is voor onze concurrentiepositie.

Nederland heeft van oudsher veel gascentrales, maar daardoor leunen we voor onze stroom wel erg op één energiebron. Dat is niet goed, temeer omdat we voor gas steeds afhankelijker worden van Rusland. Ook zijn we geschrokken toen de gasprijzen tussen 2000 en 2008 sterk omhoog gingen, en we erg veel voor onze stroom moesten betalen. Dat was niet goed voor onze concurrentiepositie. Gelukkig worden er nu in ieder geval nieuwe kolencentrales gebouwd, op de Maasvlakte, in de Eemshaven. Dat verbreedt het aanbod. De mix wordt nog breder als er ook één of meer kerncentrales bij komen. Als het gas duur is kunnen de kolen- en kerncentrales wat harder draaien. Als kolen duur is steunen we wat meer op gas- en kerncentrales. Kolencentrales zullen in de toekomst duurder worden, omdat ze veel CO2 uitstoten, en exploitanten moeten investeren om dat CO2 ondergronds op te slaan. Duurzame energie heeft veel potentie, maar we zien dat nu nog niet zitten. De wind waait niet altijd, de zon schijnt niet altijd. Duurzame energie is onbetrouwbaar, en nog duur. Windmolens kunnen alleen draaien op subsidie.

We hebben veel invloed in politiek Den Haag. We lobbyen onder meer via onze branchevereniging VEMW, en via werkgeversorganisatie VNO NCW.

Wij zitten op een lijn met de grote producenten van elektriciteit. Die zijn ook voor kerncentrales. Ze zijn gewend om ze te bouwen. Dat hebben ze in de jaren zestig en zeventig al volop gedaan in Duitsland en Frankrijk. Dat willen ze nu weer doen, met het nieuwste type kerncentrale, de generatie III. Dat type is een stuk veiliger dan de vorige generatie. De betonnen koepel is bijvoorbeeld bestand tegen de inslag van een vliegtuig. De kans op een ongeluk met een kernreactor is verkleind naar eens in de miljoen jaar. Van de generatie III worden nu exemplaren gebouwd in Finland, Frankrijk, China, Japan, Taiwan. De bouwkosten worden geraamd op 4 tot 5 miljard euro. We erkennen dat de kosten in Finland en Frankrijk inmiddels een stuk hoger liggen, omdat de bouw trager verloopt dan verwacht. Maar wat wil je? Het is een nieuw type centrale. De kinderziektes moeten er uit. Als Nederland eenmaal zo ver is om ook hier kerncentrales te gaan bouwen, hopelijk tegen 2015, gaat het vast en zeker veel sneller. Toch sluiten we niet uit dat we financiële steun nodig hebben van de staat. Maar goed, ook de ondergronds opslag van CO2 wordt gesteund.

Of de uraniumwinning te weinig aandacht krijgt? Er zijn geen makkelijke oplossingen voor onze energietoekomst. We moeten het natuurlijk wel verantwoord doen. Daarom werken we alleen met gecertificeerde uraniumwinners. De voorraden makkelijk winbaar uranium zijn in ieder geval genoeg voor de komende 80 jaar. Met nieuwe technologie is er genoeg voor nog eens honderden jaren. Dan wordt uranium wel iets duurder, maar de kosten voor uranium bepalen maar vijf procent van de exploitatiekosten van een kerncentrale.

Of er een risico bestaat dat opgewerkt plutonium in de verkeerde handen valt, en dat er zogeheten vuile bommen van worden gemaakt? Als dat risico er al is, dan geloven wij niet dat het beïnvloed wordt door het feit dat Nederland een of twee nieuwe kerncentrales krijgt. Er is internationaal een goed systeem dat het verkeer van opgewerkt nucleair materiaal regelt.

We erkennen dat kernafval een probleem is. Tot het jaar 2130 bergen we het in principe nog bovengronds op, bij de Covra in Vlissingen. Maar de overheid en de exploitanten van de kerncentrale in Borssele – Delta en Energy Resources Holding (ERH) – voeren een studie uit om te kijken waar we in Nederland straks een opslagplaats diep onder de grond kunnen aanleggen. Delta en ERH leggen daarvoor nu al geld in een fonds. In 2130 moet daar twee miljard euro in zitten. Dat moet naar onze schatting genoeg zijn.

    • Marcel aan de Brugh