Aldus

„Bizar. Niet duidelijk is wie wat heeft gedaan.”

Léon Frissen, voorzitter van de CDA-onderzoekscommissie, over het aanwijzen van een nieuwe lijsttrekker.

„Niet alles uit ons verkiezingsprogramma wordt gerealiseerd, maar wel aanmerkelijk meer dan uit dat van u.”

Ton Elias (VVD) herinnert GroenLinks in een Kamerdebat aan de formatiemislukking Paars Plus.

„D66 en GroenLinks renden weg van de onderhandelingtafel toen ze moesten verdedigen wat ze hun achterban niet konden uitleggen.”

JOVD-voorzitter Martijn Jonk geeft op het VVD-congres een alternatieve verklaring voor die mislukking.

 

„De SGP-fractie waardeert de handen-uit-de-mouwen-aanpak van het regeerakkoord.”

SGP’er Dijkgraaf liet tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting nog eens zien hoe openlijk de heimelijke gedoogpartij zijn adhesie aan het kabinet betuigt.