Smit wees bijstorting fonds af

Havensleepbedrijf Smit heeft tot driemaal toe een aanbod van overnamepartner baggeraar Boskalis geweigerd om 25 miljoen euro bij te storten in zijn noodlijdend pensioenfonds. De bestuurstop van Smit gaf er de voorkeur aan te kiezen voor de belangen van de aandeelhouders en het geld als dividend uit te keren. Dat blijkt uit een interview met Boskalis-topman Berdowski in deze krant.

Het pensioenfonds van Smit is een van de vijf fondsen die vanaf begin 2011 noodgedwongen hun uitkeringen korten.

Desgevraagd bevestigt Smit-topman Ben Vree het aanbod van Boskalis bij de overnamegesprekken dit voorjaar: „De onderhandelingen over de waardebepaling van het bedrijf en de latente tekorten van het pensioenfonds waren al afgerond. Er was een herstelplan en uit onderzoek bleek dat er geen juridische verplichting was tot bijstorting. Van een korting was nog geen sprake.” Vree vond het niet aan hem om „met geld van aandeelhouders en werknemers te schuiven”.

100 jaar baggeren: pagina 15

    • Melle Garschagen
    • Piet Depuydt