Rotterdamse razzia

Het artikel ‘Rotterdamse razzia herdacht’ (NRC Handelsblad, 10 november) wekt de indruk dat er geen (wetenschappelijk) onderzoek is gedaan naar feiten en achtergronden van de razzia. Dat is wel het geval. Het Directorium van het (toenmalige) Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie besloot in 1948 een onderzoek in te stellen naar de Duitse razzia’s in de Hongerwinter, in het bijzonder naar de Rotterdamse razzia. Het onderzoek werd verricht door B.A. Sijes, wetenschappelijk medewerker van het instituut. Zijn manuscript verscheen als nr. 4 in de serie Monografieën van het Rijksinstituut, in 1951 uitgegeven door Sijthoff/Amsterdam en in 1984 herdrukt. De beweegredenen van de Duitsers, de opzet en uitvoering van de operatie en de lotgevallen van de opgepakten worden in het boek uitgebreid belicht.

A.L. de Werker

Groningen

    • A.L. de Werker