Kandidaten Erfgoedlijst

Het Eise Eisinga Planetarium, de Noordoostpolder, de Van Nellefabriek en zes andere gebouwen en plekken binnen het Nederlandse koninkrijk moeten worden opgenomen in de Lijst Werelderfgoed van de Unesco. Een commissie onder voorzitterschap van Joan Leemhuis-Stout heeft het advies gisteren aangeboden aan staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur, VVD).

De Nederlandse kandidaten dragen volgens de commissie bij aan het verhaal van „het Nederlandse koninkrijk aan de rest van de wereld”. Daarbij past het zeereservaat Bonaire Marine Park en het plantagesysteem West-Curaçao. Ook de Maatschappij van Weldadigheid (het gevangenisdorp Veenhuizen) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn kandidaat.

Het door de commissie verkozen erfgoed krijgt een plaats op de ‘voorlopige lijst’. Die wordt voorgedragen aan het Werelderfgoedcomité dat de definitieve beslissing neemt. De Werelderfgoedlijst telt nu 911 erfgoederen.

Nederlands erfgoed op de lijst van Unesco: werelderfgoed.nl