Kakofonie der criteria 2

Wetenschapsbijlage 7-11-10

Afgelopen zaterdag pleitte de heer Roosdorp voor een rationele analyse van de zorg door de verzekeraar. Zij bepaalt wat kwaliteit is, kan op een objectieve manier sturen op basis van argumenten en bewijzen van medici.“ Zij zit aan het stuur van de ziekenauto”. De heer Roosdorp vergelijkt de zorginkoopmarkt met de autoschadeverzekeringsmarkt.Perfecte marktwerking veronderstelt perfecte informatie. Die bestaat natuurlijk niet, maar veel markten kunnen die perfectie zo goed benaderen dat de koper, controleerbaar het beste product voor de laagste prijs krijgt. Dat geldt voor producten waarvan de kwaliteit voorafgaand aan de aankoop te bepalen is, bijvoorbeeld een auto. Bart Nootenboom introduceerde hiervoor de term zoekproduct.Bij een ervaringsproduct is de kwaliteit pas tijdens of na aanschaf vast te stellen, een diner, een medische behandeling of een reparatie aan uw auto. Maar recensies en keurmerken kunnen wel vooraf helpen. De heer Roosdorp hoopt dat de markt van zorgaanbieders een markt van zoekproducten is en objectief te controleren ervaringsproducten. Helaas. Het bedrijfsproces van een garagehouder kan met een rationele analyse volstaan. De verzekeraar kan over een blauwdruk van deze te repareren auto beschikken, het is immers een zoekproduct. Zij kan, refererend aan die blauwdruk, sturen op kwaliteit van de reparatie. Mogelijk volstaat voor de bedrijfsvoering van een ziekenhuis of praktijk een rationele analyse. Voor de behandeling geldt dat niet. De primaire processen, het gesleutel aan een auto en het ‘gesleutel’ aan een patiënt, zijn principieel verschillend. Interactieve processen tussen specialist en patiënt en specialisten onderling zijn bepalend voor de kwaliteit. Kwaliteit is altijd contextgebonden. Om perfecte informatie van het primaire proces toch nog zoveel mogelijk te benaderen is de zorgverzekeraar voor zijn sturing aangewezen op een kwaliteits-controlesyteem opgezet door kundige dokters. Het voorstel van Piet Borst vind ik dus zeer adequaat. Kundige inspecteurs voor de Volksgezondheid die medici met dwang kunnen houden aan hun eigen keurmerk, recenties van patienten over het procesverloop van de behandeling en de kwaliteit van de bejegening eveneens.

May van der Vossen

Klinisch psych.-psychotherapeut

    • May van der Vossen
    • Klinisch Psych.-Psychotherapeut