Justitie dicht gat in nieuwe kraakwet

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat een gat dichten in de uitvoering van de nieuwe kraakwet. Tot het nieuwe ontruimingsbeleid klaar is, worden er geen kraakpanden ontruimd.

Dit heeft het College van procureurs-generaal, dat het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM bepaalt, gisteren bevestigd. In een nieuwe beleidsregel krijgen krakers de mogelijkheid een ontruiming vooraf aan te vechten in een kort geding.

Het gerechtshof in Den Haag verbood afgelopen maandag de ontruiming van enkele kraakpanden, omdat het de nieuwe kraakwet strijdig vond met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De ontruimingen op grond van de kraakwet, die sinds 1 oktober kraken verbiedt, werden direct opgeschort.

In de Tweede Kamer reageerden VVD, PVV, CDA en ChristenUnie ontstemd op het vonnis. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) zei gisteren na de ministerraad te overwegen in cassatie te gaan: „De uitgangspunten van de kraakwet blijven overeind.”

De kraakwet deugt volgens het Haagse hof niet, omdat ze de krakers geen mogelijkheid biedt een geplande ontruiming voor te leggen aan de rechter. Dat zou nog niet zo erg zijn als het OM in zijn ontruimingsbeleid die mogelijkheid wel zou bieden. Dat beleid is echter nogal grillig, vindt het hof, dat in zijn gisteren verschenen schriftelijke motivering aandringt op „nauwkeurig omschreven en deugdelijk gepubliceerde beleidsregels van het OM”.

Die aanbeveling neemt het College van procureurs-generaal nu over door een nieuwe beleidsregel te maken. „Door een aanwijzing te geven aan alle arrondissementsparketten kan het College de zaak snel repareren”, taxeert advocaat Alexander de Swart, expert EVRM. Cassatie bij de Hoge Raad acht hij weinig kansrijk.

Zijn collega Otto Volgenant vindt een nieuwe beleidsregel „verstandig”. Volgenant was de advocaat van Sanoma, uitgever van Autoweek, dat in 2002 door de politie werd gedwongen fotomateriaal af te staan. Het autoblad had de kans moeten krijgen dit eerst aan de rechter voor te leggen, oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Haagse hof verwijst hiernaar. Terecht, vindt Volgenant. „Een journalist wiens bronnen zijn achterhaald door het OM, heeft niets aan toetsing door een rechter achteraf. Een kraker heeft evenmin iets aan een procedure ná ontruiming.”

    • Leonie van Nierop
    • Karel Berkhout