Implantaten bieden nieuwe mogelijkheden voor identificatie slachtoffers

Tandheelkundige implantaten zouden in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen bij de identificatie van zwaar verbrande, dode mensen. Dat blijkt uit een Australisch onderzoek (Forensic Science International, september). Al langer was bekend dat bij de opsporing van personen allerlei gebitskenmerken en daarnaast het gebruik van DNA en vingerafdrukken van groot belang zijn. Wanneer het echter gaat om mensen die, zoals bij vliegrampen vaak gebeurt, het slachtoffer zijn geworden van grote branden, blijken deze gegevens dikwijls niet bruikbaar. Het komt nogal eens voor dat tanden en kiezen door de hoge temperaturen verloren zijn geraakt, het DNA is gedenatureerd en de vingers zo zijn verbrand dat vingerafdrukken niet kunnen worden gemaakt. Met de opkomst van de tandheelkundige implantologie, waarbij veelal kunstwortels van titanium in de kaken als houvast voor kronen, bruggen en kunstgebitten in monden worden aangebracht, lijkt een nieuwe mogelijkheid te zijn ontstaan om ernstig verbrande slachtoffers te kunnen identificeren. Australische onderzoekers vroegen zich af of deze implantaten bij extreme hitte van vorm zouden veranderen. Op basis van literatuuronderzoek constateerden zij dat er geen onderzoeksgegevens bekend waren hoe deze kunstwortels zich dan zouden houden. In een onderzoek selecteerden zij een aantal types tandheelkundige implantaten en fotografeerden deze op een gestandaardiseerde manier. Vervolgens werden de implantaten in een apparaat gestopt en daarna tot een maximumtemperatuur van 1.125 graden Celsius verhit. Na afkoeling werden deze op dezelfde manier weer gefotografeerd en opnieuw gestandaardiseerd bestudeerd. Opvallend was dat de titanium implantaatjes de hitte goed hadden overleefd. Door oxidatie bleek slechts een zeer klein deel van het oppervlak van het implantaat te zijn veranderd; de vorm ervan echter zichtbaar niet. De auteurs zijn voorzichtig met hun conclusie. Maar zij stellen vast dat de resultaten van dit onderzoek veelbelovend zijn als het gaat om de identificatie van mensen die bij een grote brand zijn overleden. Het aanbrengen van deze implantaten neemt de laatste twintig jaar wereldwijd spectaculair toe. Schattingen wijzen uit dat de omzet in de VS van deze kunstwortels in 2011 al ongeveer 1 miljard dollar zal bedragen. Voor praktiserende tandartsen zijn de resultaten van dit onderzoek uiteraard van belang. Op hun behandelkaarten zouden zij niet alleen de gebitsgegevens van hun patiënten moeten vastleggen, maar ook de vorm en de soort van het geplaatste implantaat.

M.A.J. Eijkman

    • M.A.J. Eijkman