Correctie

In het artikel ‘Aso-vaders en fruitmoeders’ (NRC Weekblad, 6 november) staat een passage waarin een vader/coach zijn elftal uitscheldt. Dit is niet de man die op de foto naast deze passage staat afgebeeld.