Afshin Ellian ziet een paar zaken over het hoofd

‘Gekakel’, zo kwalificeert Afshin Ellian de vaststelling van Rob Riemen dat het rechtse populisme à la de PVV fascistische kenmerken vertoont (Opiniepagina, 10 november). Zwartgehemde knokploegen heeft de PVV immers niet. En heeft Wilders niet op parlementaire wijze fatsoenlijke gedoogafspraken gemaakt met de VVD en het CDA?

Jammer dat Ellian verzuimt in te gaan op wat Riemen in Opinie & Debat van 6 november betoogt, namelijk dat het rechtse populisme wezenskenmerken van het fascisme heeft, zoals:

ondemocratisch leiderschap door een alleenheerser (Führerprinzip)

permanente agitatie tegen het democratisch burgerlijk gezag

mobilisatie van frustraties van mensen die zich bedreigd wanen (het Gesundes Volksempfinden)

het exploiteren van onlustgevoelens jegens minderheden

het zwartmaken van tegenstanders door schelden

nationalisme.

Overigens: van de door Ellian gebezigde term islamofascisme heb ik nog nooit een sluitende definitie gelezen.

Olivier Visser

Noordwijkerhout

    • Olivier Visser