Aantal coffeeshops daalt snel


Het aangescherpte coffeeshopbeleid werpt zijn vruchten af. De afgelopen twee jaar is het aantal coffeeshops gedaald van 702 in 2007 naar 666 vorig jaar. Dit schrijft NRC Handelsblad vandaag. Belangrijkste redenen voor de daling zijn het strengere beleid dat gemeenten voeren en de gedwongen sluiting van coffeeshops die zich te dicht in de buurt van scholen bevonden.

NRC baseert zich op de tweejaarlijkse monitor van onderzoeksbureau Intraval (niet online beschikbaar). Enkele opvallende zaken uit de rapportage:

  • De gemeente Rotterdam sloot maarliefst zestien coffeeshops die vlakbij scholen stonden.
  • Bergen op Zoom en Roosendaal sloten al hun acht coffeeshops vanwege drugstoerisme.
  • Als in heel Nederland coffeeshops niet meer binnen een afstand van 250 meter mogen blijven bestaan, moeten nog eens 94 coffeeshops hun deuren sluiten.

Het nieuwe kabinet wil werk maken van het sluiten van nog meer coffeeshops. Rutte-1 wil ze alleen nog maar toestaan als ze op minimaal 350 meter afstand van een school staan. Ook zet het kabinet in op zwaardere straffen voor de handel in drugs en op „aanpassing van het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs”.

    • Pim van den Dool