ik@nrc.nl

Er staat een mevrouw voor de deur met een collectebus: „Hebt u iets over voor de kankerbestrijding?”

Ik zoek geld in mijn tas en hoor mijn Scheveningse buurvrouw ook net opendoen. Ze krijgt dezelfde vraag en schreeuwt hard naar haar man: „Sjaak, hebben we iets voor de kankahbestrijding?”

Haar man (sprekend Onslow uit Keeping Up Appearances) schreeuwt terug: „Rot op, ik heb geeneens geld voor sigarettuh!”

Nellie de Groot

Ook een ikje maken? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl

    • Nellie de Groot