De zaak-Lucassen: wat deed de PVV'er?

PVV-Kamerlid Lucassen pleegde ontucht met twee jonge leerling-soldaten. „Verdachte moet een groot overwicht hebben gehad.”

De veroordeling van PVV-Kamerlid Eric Lucassen maakte deel uit van de zogeheten Ermelose ontuchtzaak, waarbij tien militairen in 2002 voorwaardelijke straffen van één tot zes weken cel en boetes van 500 tot 750 euro kregen opgelegd. De tien militairen waren instructeur van de algemene militaire opleiding bij het Schoolbataljon Centraal, gevestigd in de Generaal Spoor Kazerne in Ermelo.

Lucassen, destijds sergeant der eerste klasse, ging in hoger beroep maar werd alsnog veroordeeld voor de ontucht met twee vrouwelijke ondergeschikten in opleiding. Het vonnis uit 2002: „De bewezen verklaarde ontucht is gepleegd ten aanzien van jonge vrouwen, meisjes veeleer, die er voor hadden gekozen om bij de Koninklijke Landmacht te worden opgeleid tot soldaat. [...] De verdachte moet derhalve een groot overwicht hebben gehad op de leerling-soldaten waarmee hij ontucht heeft gepleegd.”

De militairen verweerden zich door te stellen dat de seks vrijwillig was. De rechters van de militaire kamer in Arnhem vonden echter dat de instructeurs zich ook buiten de kazerne aan de gezagsverhoudingen moesten houden. „De krijgsmacht is niet alleen een werkverband, maar ook een leefgemeenschap en niet in alle opzichten vergelijkbaar met de burgermaatschappij. Er is sprake van een hiërarchische bevelstructuur. Discipline en gehoorzaamheid zijn onontbeerlijk”, aldus het vonnis. Volgens de rechter probeerden de instructeurs de relaties met ondergeschikten geheim te houden.

De zaak kwam pas aan het rollen toen enkele vrouwelijke leerlingen die niet gediend waren van de seksuele toenaderingen hulp zochten bij een een geestelijk verzorger van de krijgsmacht. Ze klaagden dat sommige van hun collega’s hun diploma zouden hebben gekregen in ruil voor seks. De geestelijk verzorger nam dit hoog op en stuurde een brief naar de commandant.