Coffeeshopbeleid heeft effect, aantal shops daalt gestaag

Het aantal coffeeshops in Nederland is de afgelopen twee jaar sterker gedaald dan in de jaren daarvoor. Het aantal ging naar beneden van 702 in 2007 naar 666 vorig jaar. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse monitor van onderzoeksbureau Intraval, naar het gemeentelijk coffeeshopbeleid.

De daling komt deels door maatregelen die sommige steden hebben genomen om geen coffeeshops meer toe te staan nabij scholen. Hierdoor zijn er alleen al in Rotterdam zestien gesloten. Als in heel Nederland coffeeshops niet meer binnen een afstand van 250 meter van scholen mogen staan, zouden er nog eens minstens 94 hun handel moeten staken, berekenden de onderzoekers. Driekwart van alle gemeenten met coffeeshops heeft al zo’n afstandscriterium, maar handhaaft dat niet. Bij een afstand tussen school en coffeeshop van 350 meter, zoals het regeerakkoord voorschrijft, zullen er nog meer weg moeten.

Ook verscherpten veel gemeenten hun coffeeshopbeleid, waardoor zaken bij een overtreding sneller moesten sluiten. Maar het aantal geconstateerde overtredingen halveerde juist in de onderzochte periode. Meestal ging het dan om het hebben van een handelsvoorraad van meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid van een halve kilo in de zaak.

De nieuwe regering zet in op een strenger gedoogbeleid: coffeeshops moeten besloten clubs te worden, die alleen toegankelijk zijn met een clubpas. Ook zet het kabinet in op zwaardere straffen voor de handel in drugs.

Bergen op Zoom en Roosendaal besloten helemaal geen coffeeshops meer te gedogen, waardoor er daar acht verdwenen. Grensgemeenten ervaren overlast door drugstoeristen. Ook in andere gemeenten moesten coffeeshops de deuren sluiten omdat er een ‘uitsterfbeleid’ werd ingesteld: als een zaak sluit, komt er geen nieuwe voor in de plaats.

De bekendste coffeeshop die moest sluiten, is Checkpoint in Terneuzen, tot de sluiting de grootste van Nederland. De staf ervan werd veroordeeld voor het vormen van een criminele organisatie die tot doel had het verwerken, vervoeren en verkopen van softdrugs. Niemand hoefde de cel in, omdat de gemeente de organisatie jarenlang had gefaciliteerd.

Tien jaar geleden waren er nog 846 coffeeshops.

    • Esther Rosenberg