CDA verloor door vage agenda

Het gebrek aan een duidelijke eigen agenda en onderlinge verdeeldheid. Dat zijn de belangrijkste oorzaken van het recordverlies van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen van dit voorjaar. Dit analyseert een partijcommissie die onderzoek deed naar het verkiezingsdebacle.

In het rapport wordt geconcludeerd dat de bewindspersonen van het CDA regelmatig onderling verdeeld waren over de te volgen lijn. Er werd geen gemeenschappelijke visie ontwikkeld over een herkenbaar CDA-profiel. „De focus kwam daarmee zwaar te liggen op het conserveren van stabiliteit, op risicomijding en een defensief beeld”, aldus één van de conclusies van de commissie onder leiding van de Limburgse commissaris van de koningin Léon Frissen. Grote delen van het rapport lekten gisteravond uit via het tv-programma Nieuwsuur.

In de analyse van de nederlaag die er toe leidde dat het CDA terugzakte van 41 naar 21 zetels en daarmee niet langer de eerste, maar de vierde partij van het land werd, wordt kritiek geleverd op de „ijzeren ring” die rond premier en partijleider Balkenende was ontstaan. Het partijbestuur vormde geen tegenwicht. Het rapport stelt dat de leiding van het CDA te veel gericht was op regeringsverantwoordelijkheid.

De partij slaagde vanwege die eenzijdige gerichtheid op besturen er onvoldoende in „aansluiting te vinden bij het Nederland van vandaag”. Omdat Camiel Eurlings niet wilde en Maxime Verhagen te veel beschadigd was door de val van het kabinet, werd Balkenende opnieuw lijsttrekker. Hij deed dit met tegenzin.

Camiel Eurlings zwichtte niet voor druk uit CDA-top: pagina 3Commentaar: pagina 7