Zonne-energie is ook niet gratis, hoor

opinext@nrc.nl

Rob Wijnberg presenteert wind- en zonne-energie als onuitputtelijke energiebronnen (Opinie, 9 november). Newsflash: windmolens en zonnepanelen zijn niet gratis. Voor de molens is zeer veel kostbare koper nodig. Zonnepanelen zijn ook duur, met een terugverdientijd van circa 15 jaar, en een rendement van slechts zo’n 10 procent. Dit rendement wordt steeds beter, maar willen we 2050 halen, zullen we toch kernenergie moeten gebruiken.

Er is een onuitputtelijke bron van uranium: de zee. In de oceanen zit zo’n 3.3 mg per kubieke meter water, genoeg om nog honderden jaren kernenergie mee te produceren. Dit winnen is nu duurder dan het mijnen van olie, en daarom zegt men ‘dat er nog voor 85 jaar uranium aanwezig is’. Echter, bij hogere olieprijzen wordt het financieel interessanter om moeilijker te bereiken uraniumreserves aan te spreken.

Ten slotte over het kernafval en de veiligheid. Er zijn voldoende nieuwe technieken ontwikkeld en in ontwikkeling om de tijd dat radioactief afval gevaarlijk blijft, drastisch in te perken, en om het afval zelfs weer voor zo’n 99 procent te hergebruiken. Daarbij komt dat de nieuwe centrales zo veilig zijn, dat er gerust een Airbus A380 in kan vliegen. Nieuwe operatieprincipes van deze centrales zijn fundamenteel fysisch veilig, dus wanneer het ‘fout’ gaat, zoals in Tsjernobyl, schakelt de reactor zich vanzelf uit, zonder dat daar ingrijpen van buitenaf voor nodig is. Het zou Wijnberg sieren eerst een basiscollege nucleaire fysica te volgen, alvorens het kabinetsbeleid af te kraken.

Onno de Haan

MSc. student Applied Physics TU Delft

    • Onno de Haan
    • Msc. Student Applied Physics Tu Delft