Wie helpt de rechters van Wilders checken?

Tijd voor wat burgerjournalistiek.

Wilders op 4 oktober in de rechtbank Foto ReutersWilders op 4 oktober in de rechtbank Foto Reuters

De rechtbank in Amsterdam wil op korte termijn het proces tegen PVV-leider Geert Wilders hervatten. Dat meldt de rechtbank donderdag op haar website.

“De rechtbankcombinatie die de zaak Wilders opnieuw gaat behandelen in de rechtbank Amsterdam bestaat uit mr. A.A.M. van Oosten (voorzitter), mr. G.P.C. Janssen (oudste rechter), mw. mr. J.C. Boeree (jongste rechter).”


Een etentje waarbij een getuige-deskundige en een raadsheer van het gerechtshof in Amsterdam aanwezig waren, leidde eerder tot een verzoek van Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz de rechtbank te wraken. Dat verzoek, het tweede in het proces, werd gehonoreerd.

Dikke kans dat de rechtbank deze rechters zorgvuldig heeft uitgezocht op ‘niet-wraakbaarheid’. Daarom is het tijd voor een antecedentenonderzoekje en hebben wij de vraag aan alle lezers van nrc.nl: wie heeft er informatie over Van Oosten, Janssen en/of Boeree?

UPDATE 12:06 uur:

We hebben alvast even gekeken in het antecedentenregister van juristen en vonden dit:

OOSTEN A.A.M. van , geboren apr 1946, NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00, Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 18 feb 1981, Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 14 mei 1981, Rechter rechtbank Zutphen 13 dec 1982, Vice-president rechtbank Zutphen 20 apr 1988, Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990, Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990, Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990, Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990, Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993, Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993, Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10 okt 1994,

NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger, Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger, Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger, Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger, Terborg kantonrechter-plaatsvervanger, Zwolle rechter-plaatsvervanger, Deventer kantonrechter-plaatsvervanger

TEVENS
19 aug 1997 Geen opgave van bijbanen in Zutphen, Geen opgave van bijbanen in Zwolle

Update 12:07 uur:

Over G.P.C. Janssen staat wel iets interessants in het register:

JANSSEN , G.P.C. , geboren jul 1954 ; Dhr. NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00, Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jan 1992, Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 jun 1996, Rechter Rechtbank Amsterdam van 14-08-1997

NU
Amsterdam Rechtbank Rechter HOOFDFUNCTIE Werkzaam bij het Bureau van de Nationale Ombudsman

TEVENS
Geen bijbanen, Commissie van beroep Golfclub Houtrak van 01-01-1996, Plv. voorzitter klachtencommissie Nederlands Psycho-analytisch Instituut van 01-01-1998, Voorzitter Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2000, @OPM, Dit suggereert mogelijke belangenverstrengeling, of op zijn minst een verlies van neutraliteit. Zou het niet juister zijn als het Bureau van de Nationale Ombudsman dit soort dubbelfunctie zou vermijden teneinde een imago van volstrekte onafhankelijkheid te bevorderen c.q. te handhaven?

Over J.G. Boeree valt er weinig in het register te vinden:

BOEREE J.G. , geboren februari 1965 ; Mw. Drs. NLRM 99/00 Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 december 1999 Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 december 1999 Rechter Rechtbank Amsterdam van 18-05-2001

NU
Amsterdam Rechtbank Rechter

TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven

    • Ward Wijndelts