Overdrijf de ‘hang naar risico’ in de VS niet

In zijn opiniestuk van 27 oktober probeert Melvyn Krauss het verzet van de Amerikanen tegen de hervorming van de gezondheidszorg te verklaren voor Europeanen. Kern van zijn verklaring is dat onverzekerde Amerikanen tegen zijn „door een hang naar risico”. Veel van hen zijn jong en gokken erop dat ze niet ziek zullen worden. En worden ze dat toch, dan kunnen zij bij de eerste hulp terecht. De Democraten hebben volgens Krauss dit ten onrechte als een probleem gezien en de gekozen oplossing dreigt het nationale zorgstelsel op te belazen. Overbelasting, kwaliteitsvermindering en zorgrantsoenering zullen het gevolg zijn.

De hervorming van de gezondheidszorg heeft de discussie over de rol van de (federale) staat aangewakkerd en als geen ander onderwerp de grote tegenstellingen daarover aan het licht gebracht. Maar een groot deel van die discussie wordt gevoerd met minachting voor feiten, zodat de tegenstellingen alleen maar worden aangescherpt.

De verklaring van Krauss is al niet anders. Zo waren in 2009 niet enkele miljoenen, maar 50,7 miljoen (16,7 procent van alle Amerikanen) mensen niet verzekerd (Cijfers US Censusbureau). In vergelijking met 2008 een toename met 4,3 miljoen. Zijn dat mensen, die hun hang naar risico hebben gerealiseerd? Onwaarschijnlijk, want de grootste toename (2,7 miljoen) is te zien onder werklozen.

Van de hoogste inkomens, die het beste een risico kunnen nemen, is slechts 9,1 procent niet verzekerd in tegenstelling tot de laagste inkomens waar 22,3 procent niet verzekerd is.

Frank Backer

Hoofddorp

    • Frank Backer