Opwarming leidt tot minder wind

De hoeveelheid windenergie die beschikbaar is voor windmolens zal afnemen naarmate de aarde verder opwarmt. Dan daalt het temperatuurverschil tussen polen en evenaar en dat verschil geldt als de ‘motor’ achter de wind.

Als de aardse luchttemperatuur een graad of drie stijgt, kan de gemiddelde windsnelheid met wel 4 tot 12 procent afnemen. Omdat de hoeveelheid energie die windmolens kunnen opwekken evenredig is met de derde macht van de windsnelheid, kan hun vermogen dus fors dalen.

De Amerikaanse onderzoeker Diandong Ren van de University of Texas rekent dit deze week voor in het Journal of Renewable and Sustainable Energy. Hij deed een modelstudie voor China dat op het punt staat zeer grote windparken boven land aan te leggen. Er zullen meer windmolens nodig zijn dan China aanneemt, denkt Ren. Overigens wordt een temperatuurstijging van 3 graden niet vóór het eind van de eeuw verwacht.

Ren wijst er op dat geen van de gangbare klimaatmodellen het verdwijnen van landijs rond de Himalaya goed in rekening brengt. Ook dat heeft een zwaar effect op de gemiddelde windsnelheid. Het zou de investeringskosten voor windmolenparken bij Tibet tegen het jaar 2030 met wel 15 procent kunnen doen toenemen.

Diandong Ren meent het effect van de klimaatopwarming op afnemende windsnelheid boven China al in de statistiek te zien. Maar net vorige maand kwamen Franse onderzoekers in Nature Geoscience (17 oktober) met een andere verklaring. Zij schrijven de frappante daling van de windsnelheid die de laatste dertig jaar op 10 meter hoogte boven Eurazië is gemeten vooral toe aan de toegenomen ruwheid van het aardoppervlak. Er is flink bos bijgegroeid in Rusland en China en juist op de plaatsen waar de groei sterk was, nam de wind af.

Op 22 februari kwamen Amerikaanse onderzoekers in het tijdschrift Atmospheric Chemistry and Physics met een verwant bericht dat ook slecht nieuws bevat voor de windmolenbranche. Ook deze keer betrof het een langetermijnstudie naar de effecten van extreem grote windmolenparken. Als die er echt komen, noteerden Ron Prinn en Chien Wang, dan kan de luchttemperatuur in hun omgeving met wel één graad stijgen. Zulke grote parken dragen op hun beurt bij aan de ruwheid van het aardoppervlak en verhinderen daarmee de afvoer van de warmte van het aardoppervlak.