Nederland kort

VVD in senaat toch voor koopzondagen

Door een onzer redacteuren

Den Haag. De VVD gaat in de Eerste Kamer tegen de beperking van het aantal koopzondagen stemmen. Dat heeft senator Edward Asscher (VVD) gezegd. De liberalen zijn altijd tegen die beperking geweest en voerden campagne met de leus ‘shoppen is ook zondagsrust’. Toch is de opstelling van de VVD-fractie opvallend, omdat de partij tijdens de formatieonderhandelingen haar strijd voor minder zondagsrust had opgegeven. Minister Verhagen (CDA, Economische Zaken) vertelde de Eerste Kamer dat het voorstel van het vorige kabinet tot beperking in de geest is van het huidige regeerakkoord. Asscher zei dat het regeerakkoord de Eerste Kamer „niet bindt”. De veertien VVD-senaatszetels wegen nu zwaar bij stemming over dit onderwerp.

‘Andere regeling voor gehandicapten nodig’

Door een onzer redacteuren

den haag. De oppositie wil dat het kabinet de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten ingrijpend wijzigt. De coalitiepartijen erkennen dat mensen soms onterecht een forse toelage krijgen. De fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD). De regeling biedt mensen een toelage van 150 tot 500 euro, maar velen zeggen die compensatie voor zorgkosten niet nodig te hebben. Tegelijkertijd krijgen volgens het ministerie van VWS 200.000 mensen die wel meerkosten hebben door hun aandoening, geen toelage. Voor deze groep, 1,8 miljoen mensen, is vorig jaar de wet chronisch zieken en gehandicapten ingevoerd.