Kabinet wil steun training Afghaanse politie

Het kabinet gaat een uiterste poging doen om een trainingsmissie voor Afghanistan te ontwerpen die acceptabel is voor een meerderheid van de Tweede Kamer. Een delegatie van ambtenaren en militairen gaat zeer binnenkort op onderzoeksmissie naar Afghanistan, waarna het kabinet met een concreet voorstel voor de Tweede Kamer zal komen.

Voor het sturen van politietrainers is het minderheidskabinet afhankelijk van de oppositie. De PVV, die het VVD-CDA-kabinet gedoogt, heeft tijdens de kabinetsformatie bedongen dat de 24-koppige fractie tegen de uitzending van militairen mag stemmen.

Het kabinet hoopt in eerste instantie op de steun van de oppositiepartijen GroenLinks en D66. De coalitie hoopt ook de PvdA mee te krijgen. GroenLinks en D66 lanceerden dit voorjaar het idee van een politietrainingsmissie, waardoor Nederland na het beëindigen van de militaire operatie in Uruzgan deze zomer nog enigszins betrokken zou blijven bij Afghanistan. De bondgenoten van Nederland, de Amerikanen voorop, dringen al lange tijd aan op het sturen van trainers voor de Afghaanse politie en het leger.

Het plan dat bestond uit een missie van in totaal 500 tot 550 man, samengesteld uit politietrainers en een veelvoud aan militaire begeleiders en F-16-vliegtuigen, is vorige week tijdens informele contacten tussen kabinet en de oppositie afgewezen. Vooral GroenLinks vreest dat de uitzending een te sterk militair karakter krijgt. De PvdA heeft dezelfde bezwaren.

De ambtelijke delegatie gaat onder andere bekijken of de zogeheten ‘civiele kant’ van de missie verder versterkt kan worden. Daarnaast zal onderzocht worden in welke provincies de Nederlandse trainers actief kunnen worden.

Zeker is al wel dat het kabinet geen duidelijkheid kan verschaffen over de Nederlandse positie voordat eind volgende week in Lissabon de top van regeringsleiders van de NAVO-lidstaten wordt gehouden.

Wel kan premier Rutte de bondgenoten meedelen dat het kabinet de zaak serieus in onderzoek heeft. Het tastbare bewijs daarvoor is de zogeheten ‘notificatiebrief’ die het kabinet na de ministerraad van morgen naar de Tweede Kamer zal sturen. Hierin wordt formeel aangekondigd dat met een onderzoek naar een missie is begonnen. Daarna volgt een zogeheten ‘artikel-100-brief’ met een concreet voorstel.