Hof Australië haalt asiel onderuit

Het Australische hooggerechtshof heeft vandaag een streep gehaald door de ongelijke behandeling van bootvluchtelingen.

Volgens de rechters mag de regering als het gaat om toekenning van de vluchtelingenstatus geen verschil maken tussen asielzoekers die Australië per vliegtuig bereiken en bootvluchtelingen. Deze laatste groep heeft aanmerkelijk minder juridische mogelijkheden om tegen afwijzing van de vluchtelingenstatus in beroep te gaan.

De ‘bootmensen’ speelden een belangrijke rol in de parlementsverkiezingen van augustus, die nipt werden gewonnen door Labor. In delen van de Australische samenleving bestaat weerzin tegen de bootvluchtelingen die symbool staan voor een breder ongenoegen over immigratie en de multiculturele samenleving.

De afgelopen jaren kreeg Australië te maken met duizenden asielzoekers uit Afghanistan, Iran en Irak die vaak in wrakkige bootjes via Indonesië naar het land waren gereisd. Tot nu toe zijn er dit jaar 110 boten de territoriale wateren van Australië binnengekomen. Australië laat jaarlijks 6.000 vluchtelingen toe.

Het Hooggerechtshof deed de uitspraak in een zaak van twee Sri Lankese asielzoekers die sinds oktober 2009 verbleven in een detentiekamp op Christmas Island, nadat zij illegaal de Australische wateren waren binnengekomen. Op dat eiland worden bootvluchtelingen in afwachting van de asielstatus opgevangen. De twee mannen verklaarden gevlucht te zijn voor vervolging in Sri Lanka vanwege hun steun voor de Tamil Tijgers, die vorig jaar na een burgeroorlog door het leger werden verslagen. Hun aanvraag voor vluchtelingenvisa werd door de Australische autoriteiten afgewezen waarna uitzetting dreigde.

Volgens de huidige wet kunnen afgewezen asielzoekers op het Australische vasteland in beroep gaan bij de minister van Immigratie, terwijl asielzoekers ‘buitengaats’, zoals die op Christmas Island, veel minder juridische mogelijkheden hebben. Volgens het gerechtshof was in de zaak de „procedurele rechtvaardigheid” in het is geding.

De oppositie, die een hardere aanpak van de bootvluchtelingen voorstaat, vindt dat de uitspraak van het gerechtshof aantoont dat de Labor-regering van premier Julia Gillard faalt met haar immigratiebeleid. De uitspraak heeft volgens minister Chris Bowen (Immigratie) geen onmiddellijke gevolgen voor procedure van bootvluchtelingen.