Groente en fruit zijn nu gezonder dan ooit tevoren

Vorig jaar vond de VWA meer overschrijdingen van de residunorm dan in 2008. Toch is het heel goed dat kinderen meer fruit eten, stelt Ernst Woltering.

Onlangs heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) cijfers bekendgemaakt over de residuen van pesticiden die werden aangetroffen in groente en fruit. Het bleek dat er in 2009 iets vaker dan in 2008 overschrijdingen van de wettelijke norm werden geconstateerd – 7 procent in plaats van 5 procent van de drieduizend geteste producten. In de supermarkten bleek bij 2 procent van de geteste producten een overschrijding van de norm.

Is dit een zorgwekkende ontwikkeling? Het consumentenprogramma Radar vond onlangs van wel. Temeer daar het RIVM had vastgesteld dat kleine kinderen meer groente en fruit eten dan we dachten. Het RIVM stelde voor om de wettelijk toegestane dosis van pesticiden te verlagen.

Als kleine kinderen meer groente en fruit eten, lijkt me dat vooral goed nieuws. Slecht nieuws is inderdaad dat het gebruik van pesticiden en de aanwezigheid van residuen nog steeds te groot is. Maar om op basis daarvan te concluderen dat het eten van (bepaalde) groenten en fruit een gevaar voor de gezondheid van kinderen betekent, is te kort door de bocht.

Van alle pesticiden die in gebruik zijn, is vastgesteld hoeveel residu er in groenten en fruit mag achterblijven. Dit heet de maximale residu limiet (MRL). Die MRL wordt altijd aan de veilige kant gekozen – hij wordt zo vastgesteld dat op termijn pas een gevaar voor de gezondheid ontstaat als alle groenten en fruit die je dagelijks eet een hoeveelheid residu van 2 maal de MRL-waarde bevatten. Dit worstcasescenario komt in de praktijk nooit voor.

Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat baby’s en peuters iets meer groenten en fruit binnenkrijgen dan we dachten. En de residunorm werd in 2009 in 7 procent van de gevallen overschreden. Is dit worstcasescenario nu bereikt?

Welnee, bij lange niet. Enkele jaren geleden is door het RIVM precies uitgerekend hoe schadelijk de residuen op groente en fruit zijn. Het positieve effect van het eten van groente en fruit op de gezondheid bleek zo’n duizend maal groter dan het negatieve effect van de aanwezige residuen.

Natuurlijk moet het gehalte aan residuen in ons voedsel omlaag. Maar om te waarschuwen voor het eten van groente en fruit is volkomen absurd.

Ten slotte nog dit. Uit hetzelfde onderzoek van de VWA kwam naar voren dat het gemiddelde gehalte aan residuen gestaag daalt.

Het gaat dus juist heel goed met het residugehalte. Daar doen die paar lelijke uitschieters niets aan af.

Ernst J. Woltering is hoogleraar productfysiologie & kwaliteit aan de Wageningen Universiteit.

    • Ernst Woltering