Regeling voor gehandicapten moet anders

De oppositie wil dat het kabinet de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten ingrijpend wijzigt. De coalitiepartijen erkennen dat mensen soms onterecht een forse toelage krijgen.

De fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Schippers (Volksgezondheid, VVD). De regeling biedt mensen een toelage van 150 tot 500 euro, maar velen zeggen die compensatie voor zorgkosten niet nodig te hebben.

Tegelijkertijd krijgen volgens het ministerie van VWS 200.000 mensen die wel een beperking en meerkosten hebben door hun aandoening, geen toelage. Voor deze groep (1,8 miljoen burgers) is vorig jaar de wet chronisch zieken en gehandicapten ingevoerd.

Deze maand stuurde het Centraal Administratie Kantoor (CAK) brieven aan mensen die in 2008 of 2009 geneesmiddelen hadden gebruikt, fysiotherapie hadden of in een revalidatiecentrum verbleven. Velen reageerden verrast dat zij automatisch geld kregen. Ze vinden dat het geld niet voor hen bedoeld is, omdat zij een goed inkomen hebben of geen extra kosten hadden door hun aandoening. Zij kregen hun zorgkosten al vergoed door de zorgverzekeraar.

PvdA-Kamerlid Klijnsma kreeg tot haar verbazing onlangs ook 300 euro. Nu heeft zij met haar spastische benen wel een handicap, maar heeft het geld niet nodig. „Ik heb een goed salaris.” Zij wil de regeling inkomensafhankelijk maken. Kamerlid Leijten van de SP vindt het „een dik drama” dat verkeerde mensen de toelage krijgen. „Ik vrees dat het kabinet straks de regeling helemaal zal afschaffen.”

Er is dit jaar bijna een half miljard euro voor de regeling beschikbaar. De SP pleit voor de terugkeer van de fiscale aftrek van buitengewone zorguitgaven. CDA-Kamerlid Smilde wil het onderwerp met de minister bespreken. „Het mag niet zo zijn dat het geld gaat naar mensen voor wie het niet bedoeld is en dat de zwakkeren het niet krijgen.” Ook de VVD heeft vragen over deze regeling. De fractie ontvangt signalen dat de nieuwe regeling zijn doel voorbijschiet. VWS zegt dat ze de klachten gaat onderzoeken.

Vorig keek oud-staatssecretaris Linschoten of de afbakening van de doelgroep beter kon. Linschoten zegt nu dat er bewust voor gekozen is mensen automatisch een toelage uit te keren, omdat dat goedkoper in de uitvoering is. Hij neemt daarmee duizenden onterechte toelages op de koop toe.