'Niemand hoeft om te vallen'

De boetes die vervoerders van luchtvracht gisteren kregen opgelegd, mogen niet tot faillissementen leiden, zegt EVO, de organisatie van verladers.

EVO, de brancheorganisatie van logistieke bedrijven in Nederland, is verheugd over de boetes die de Europese Commissie gisteren heeft opgelegd aan de luchtvrachtsector. EVO vertegenwoordigt 30.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben. De organisatie eist nu in een civiele procedure schadevergoeding van de luchtvrachtvervoerders. Joost van Doesburg, beleidsadviseur van EVO, denkt dat kartelvorming in de luchtvracht nu een „afgesloten hoofdstuk” is.

Hoe zeker weet u dat er geen prijsafspraken meer worden gemaakt over luchtvracht?

„Dat weten we niet. Maar de boetes die zijn opgelegd door de Europese Commissie moeten een duidelijk signaal afgeven dat prijsafspraken niet winstgevend zijn. Ons hoofddoel is een open transportsector zonder kartels en zonder het onderling regelen van de vrachtprijs door de luchtvaartmaatschappijen.”

U gaat de deelnemers aan het kartel voor de rechter slepen om schadevergoeding af te dwingen. Heeft dat kans van slagen?

„We werken samen met Claims Funding International (CFI), een Ierse instelling die is gespecialiseerd in massaclaims. In de VS zijn in soortgelijke zaken de deelnemers aan het kartel ook veroordeeld. Dan moet het hier ook lukken.”

Met welke bedragen houdt u rekening?

In eerste instantie hebben bedrijven bij ons kenbaar gemaakt in totaal voor 530 miljoen euro schade te hebben geleden. Maar dit was vóór de uitspraak van de Europese Commissie. Veel bedrijven hebben gewacht op de mening van Brussel. Nu die er ligt verwacht ik dat het aantal claims nu verder zal oplopen.”

Hoe hoog is het te veel aan luchtvracht betaalde bedrag?

De inkomstenderving van logistieke bedrijven ramen wij op enige miljarden euro’s. Dit geldt voor alle bedrijven ter wereld samen.”

Is de rechtszaak alleen voor Nederlandse bedrijven?

„Nee, de rechtszaak die CFI zal aanbrengen is uit naam van alle betrokkenen, wereldwijd. de zaak dient in Amsterdam omdat Nederland de beste juridische voorwaarden heeft. Als één luchtvaartmaatschappij die bij het kartel betrokken was, wordt veroordeeld, geldt dit meteen voor alle maatschappijen.”

De boetes kunnen bij luchtvaartmaatschappijen tot financiële problemen of faillissement leiden. Dat is toch niet in uw belang?

„Wij vinden dat er geen enkele maatschappij failliet mag gaan en dat vindt de Europese Commissie ook. Bij de hoogte van de boetes is rekening gehouden met de financiële situatie van de bedrijven. Voor zover ik kan bekijken hoeft geen enkele luchtvaartmaatschappij om te vallen door de boetes uit Brussel. ”