Nederland kort

Leers opnieuw voor een spoeddebat naar de Tweede Kamer

Den Haag. Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel, CDA) moet de Tweede Kamer in een spoeddebat uitleggen waarom hij afgelopen maandag in Brussel instemde met afschaffing van de visumplicht voor Bosniërs en Albanezen. Dat besloot de Tweede Kamer gisteren. Vorige week had Leers in de Kamer al laten weten dat het Nederlandse verzet tegen het voornemen kansloos zou zijn, omdat een meerderheid van de EU voor is. Leers wist in Brussel wel te bedingen dat de visumvrijstelling kan worden opgeschort, als blijkt dat de EU wordt overspoeld door Albanezen en Bosniërs. Het ging er bij de Tweede Kamer niet in dat de minister had gezegd tegen afschaffing van visumplicht voor de twee landen te zijn, maar tijdens een vergadering met zijn EU-collega’s wel instemde. PVV-leider Wilders noemde Leers’ optreden „uitermate zwak”. (ANP)

OM: ontruimingen panden opgeschort

amsterdam. Kraakpanden worden voorlopig niet ontruimd op basis van de nieuwe antikraakwet. Het Openbaar Ministerie heeft de ontruimingen op grond van de strafwet voor onbepaalde tijd opgeschort, werd gisteren bekend. Het OM wil eerst de uitgewerkte uitspraak bestuderen van het gerechtshof in Den Haag. Die wordt in de loop van volgende week verwacht. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde dat in de nieuwe Wet kraken en leegstand een lacune zit. Volgens het hof krijgen bewoners geen kans om ontruiming vooraf bij de rechter aan te vechten. De antikraakwet zou daarom strijdig zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie, VVD) wil eerst de stukken bestuderen, maar houdt er al grondig rekening mee dat de Staat in cassatie gaat tegen het ontruimingsverbod. (ANP)

Geld voor chronisch zieken naar verkeerde

Door een onzer redacteuren

Den Haag. De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten komt terecht bij mensen die de financiële compensatie niet nodig zeggen te hebben. De organisatie voor chronisch zieken en gehandicapten, de CG-raad, krijgt vragen van mensen die opeens 150 à 500 euro op hun rekening gestort krijgen, terwijl zij geen extra kosten hadden. „Mensen vragen zich af waarom ze dat geld krijgen en willen ervan afzien”, zegt een woordvoerder van de CG-raad. „Het geld komt zo niet bij zieke mensen die het nodig hebben, de doelgroep.” Deze situatie is het gevolg van de invoering van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten uit 2009, bedoeld voor 1,8 miljoen mensen.

Aantal leden politieke partijen neemt toe

Door een onzer redacteuren

Den Haag. Het ledenaantal van politieke partijen is de laatste maanden fors gestegen. Dat geldt vooral voor de partijen die zich afzetten tegen de PVV – die geen leden heeft. Grootste groeier van 2010 is GroenLinks, bleek uit een inventarisatie van het Nederlands Dagblad. Met een groei van 26 procent sinds januari komt die partij uit op 26.500 leden. D66, nu 22.000 leden, groeide met 18 procent. Ook de PvdA is na een historisch dieptepunt op de weg terug. Met 56.041 telt de partij nog altijd slechts eenderde van het aantal in 1959, maar de groei is nu wel 3 procent.