Minister Leers zit nu al in spagaat

leersCDA’er Gerd Leers is amper een paar weken minister maar zit nu al in een spagaat. Als de minister van Immigratie en Asiel hard opereert, zoals VVD en gedoogpartner PVV van hem verlangen, ligt hij overhoop met de oppositie. Maar als hij te ‘soft’ handelt, botst Leers met de PVV.

Vorige week moest de kersverse minister van Immigratie en Asiel zich maar liefst drie keer in de Tweede Kamer verantwoorden voor de geplande uitzetting van een groep uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers. Lees hier (voor abonnees) een artikel over hoe Leers worstelde met de uitzetting. Een valse start voor de minister van Immigratie en Asiel, sneerde de oppositie.

Deze week kwam daar kritiek van de PVV bovenop. Wilders, die het kabinet van VVD en CDA gedoogsteun geeft, was ontevreden met het eerste optreden van Leers in Europa. Begin deze week schoof Leers voor het eerst aan bij de Europese raad van ministers in Brussel. Op de agenda stond de opheffing van de visumplicht voor Albanezen en Bosnië, waardoor zij vrij kunnen reizen naar EU-landen. Hoewel Nederland hier tegen is - de regering vreest voor een enorme toestroom van asielzoekers en criminelen uit deze Balkanlanden – stemde Leers voor. Tot ongenoegen van Wilders. „Een uitermate zwak optreden, hij had natuurlijk tegen moeten stemmen”, aldus de PVV-voorman. Lees hier het nieuwsbericht over de aanvaring van Leers met Wilders.

Opmerkelijke kritiek. Want Geert Wilders had kunnen weten dat Leers voor zou gaan stemmen. Dat had de minister de Tweede Kamer vorige week donderdag, in een algemeen overleg ter voorbereiding van de Europese raad, verteld. De ambtelijke onderhandelingen over het al dan niet afschaffen van de visumplicht lopen immers al wat langer dan de drie weken die Gerd Leers op dat moment minister was. En zodoende wist Leers natuurlijk al dat Nederland het enige land was dat nog wilde tegenstemmen. Volharden in zijn ‘nee’ zou weinig effectief zijn, vertelde de minister aan de Kamer. Want ondanks dat de steun van Nederland niet nodig was om de visumplicht op te heffen, in Brussel wordt altijd gestreefd naar consensus. Een kwestie van interstatelijke hoffelijkheid.

Door ondanks zijn bezwaren tóch voor te stemmen, zou Leers krediet opbouwen bij zijn Europese collega’s. Hij wilde hij een ‘opschortingsmechanisme’ realiseren: een soort veiligheidsklep waardoor de visumplicht kan worden heringevoerd  als blijkt dat EU-landen worden  overspoeld door inwoners van de  Balkan. Dat hem dit uiteindelijk zou lukken, kon Leers toen nog niet weten. Maar hij had in ieder geval de Kamer geïnformeerd over zijn plannen. De PVV was echter niet aanwezig bij het algemeen overleg. En zo bestempelde Wilders het succesje dat Leers in zijn ogen in Brussel dacht te hebben behaald, als een ‘zwak optreden’.

In dit filmpje van 12 oktober legt Leers bij zijn aantreden uit dat hij juist van de polarisatie over het immigratiebeleid af wil.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DBFVbY0HCiw[/youtube]

Leers wist dat hij een moeilijke, misschien zelfs de allermoeilijkste, post had gekregen. De oppositie kapittelt het harde immigratieverhaal van het kabinet, dat mede zo hard is door de inbreng van de PVV. Diezelfde PVV houdt Leers argwanend in de gaten om te zien of hij daadwerkelijk het gedoogakkoord uitvoert. En zelfs Leers’ eigen CDA is op dit dossier uiterst kritisch: de partij is verdeeld over de vraag in hoeverre het harde verhaal zich verenigt met de christen-democratische waarden.

De gevoeligheid van de portefeuille van Leers bleek de afgelopen weken al. Waar de meeste nieuwe bewindspersonen nog niet voor één spoeddebat naar de Tweede Kamer zijn geroepen, heeft Leers er al twee achter de rug. Plus een mondelinge vraag tijdens het vragenuur. Ook over de visumplicht voor Albaniërs en Bosniërs is gisteren een spoeddebat aangevraagd, dus die staat spoedig op de agenda van de minister van Immigratie en Asiel. Niet echt een lekker begin van een ministerschap. Het is de vraag of Leers een manier vindt om én Wilders én de oppositie wat milder te stemmen.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.

    • brijlaarsdam