Meer kinderen in alcoholcoma

Het aantal kinderen dat in ziekenhuizen is opgenomen met een alcoholvergiftiging is opnieuw gestegen. In de eerste helft van 2010 zijn 356 jongeren tussen de elf en zeventien jaar opgenomen met een alcoholvergiftiging, blijkt uit cijfers van het Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde. Als de trend doorzet, zal de stijging ten opzichte van 2009 ongeveer 40 procent bedragen. In heel 2009 zijn er 500 jongeren opgenomen met een alcoholvergiftiging. Dat was al een stijging van 48 procent ten opzichte van 2008. De jongeren in 2010 waren gemiddeld iets ouder dan vijftien. Zij hadden gemiddeld 10 tot 15 glazen alcohol tot zich genomen, dat komt neer op een promillage van 1,8. Automobilisten mogen bij een promillage van 0,5 niet rijden. (NRC)