Links en rechts door de hobbypomp

Een zwakke staatssecretaris van Financiën is de beste garantie om omstreden belastingmaatregelen afgeschoten te krijgen.

Het is dan ook een meesterzet van formateur Mark Rutte geweest om zijn partijgenoot Frans Weekers te benoemen tot staatssecretaris van Financiën. Weekers was financieel woordvoerder van de VVD. In de Tweede Kamer stond hij bekend om opvattingen die zowel stellig klonken als inhoudelijk onhoudbaar waren.

Zo verklaarde Kamerlid Weekers zich met veel bombarie tegen Europese steun aan Griekenland, tegen staatssteun aan ING, tegen de afsplitsing van de Hollandsche Bank Unie van ABN Amro op grond van Europese mededingingsregels, tegen de val van DSB Bank en tegen het bankroet van Icesave.

Naderhand moest hij zijn mening telkens herzien.

Nu is Weekers staatssecretaris van Financiën en moet hij de belastingmaatregelen van het kabinet verdedigen. Zoals de voorgenomen verhoging van het btw-tarief op kaartjes voor het toneel, concerten en musicals van 6 naar 19 procent. Dat lage tarief, volgens Weekers een verfoeilijke fiscale subsidie, blijft wel van kracht voor circussen, kermissen, bioscopen en dierentuinen. Die vallen grappig genoeg niet onder cultuuruitingen waarop het kabinet de overheidsbemoeienis wil beperken.

Maar nu. Niet alleen de culturele sector protesteert, VVD-kiezers zijn ook theaterbezoekers en de VVD-fractie in de Tweede Kamer verzet zich tegen deze lastenverzwaring.

Ook andere zogenaamde linkse hobby’s blijken op rechtse sympathie te kunnen rekenen. Zo is er het fiscale voordeel voor beleggingen in groene, culturele of maatschappelijke beleggingsfondsen. Een kwart miljoen burgers heeft hier 8 miljard euro in belegd en 4.000 ecologische of culturele ondernemers worden met kredieten van deze fondsen gesteund. Fiscaal voordeeltje voor de geëngageerde belegger, financieel onmisbaar voor ecologische ondernemers.

Zodra het kabinetsplan bekend werd om de fiscale vrijstelling van deze fondsen te schrappen, moesten de banken die deze fondsen aanbieden de verhandelbaarheid ervan bevriezen. Deelnemers kunnen sindsdien niet bij hun geld en ondernemers krijgen geen krediet meer.

Beleggen in alternatieve fondsen heeft nogal wat aanhang onder de gegoede burgerij. En die stemt ook op de VVD.

Daarom is het zo’n geniale zet van Mark Rutte dat hij Weekers met de fiscale portefeuille heeft opgezadeld. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar Weekers is een ervaringsdeskundige in blijmoedig door de pomp gaan.

Roel Janssen

    • Roel Janssen