De auto weigert al na één glas drank

Het was nog best lastig om kandidaten te vinden. Maar uiteindelijk hebben zich zestien regelmatig drinkende automobilisten uit Friesland, Groningen en Utrecht aangemeld voor een proef met een alcoholslot in hun auto. „Ben jij een stevige drinker en stap je regelmatig met een slok op achter het stuur? Wil je hiermee stoppen, maar lukt dat je niet zonder hulp? Dan biedt het alcoholslot uitkomst”, luidde de uitnodiging.

De eerste resultaten van de proef, die nog een half jaar duurt, zijn „gunstig”, aldus een woordvoerder van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD). Zij wil het alcoholslot vanaf mei volgend jaar landelijk invoeren. In aanmerking voor gebruik van dit apparaat komen rijders die de politie heeft gesnapt met een promillage tussen de 1,3 en 2,1. Dat staat voor een volwassen man van ongeveer zeventig kilo, die in vrij hoog tempo tot tien glazen drank naar binnen heeft gewerkt.

De maatregel zal volgens wetenschappelijk onderzoek jaarlijks acht tot tien verkeersdoden schelen. Bij een goed uitgewerkt programma van maatregelen kan dat zelfs oplopen tot 30 à 35 doden minder per jaar, zegt een woordvoerder van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Hij wijst op ervaringen in het buitenland, waar het alcoholslot veel vaker voorkomt dat drinkers weer gaan rijden dan een ontzegging van de rijbevoegdheid of ongeldigverklaring van het rijbewijs. Het verschil in recidive bedraagt wel 75 procent.

Wie achter een stuur met alcoholslot kruipt, moet eerst blazen in een pijpje ernaast. Als uit de meting blijkt dat de rijder te veel heeft gedronken, kan de motor niet worden gestart.

Bij een promillage van 0,2, ongeveer één glas alcohol, blijf je staan. Dat is de huidige wettelijke limiet voor jonge bestuurders. Voor ervaren rijders ligt de grens op 0,5 promille. Dat het alcoholslot zo’n scherpe limiet heeft, noemt de woordvoerder van minister Schultz van Haegen logisch. „Want je hebt zo’n zware maatregel als het alcoholslot natuurlijk niet voor niets gekregen.”

Minister Schultz wil de maatregel bestuursrechtelijk opleggen. Als de politie een zware drinker beschonken in de auto aanhoudt, dan gaat die informatie automatisch naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Dat besluit vervolgens of de maatregel wordt toegepast.

Dat de rechter er niet aan te pas komt, kan bijdragen aan de effectiviteit. In de Amerikaanse staat Californië blijkt namelijk slechts 10 procent van de rechters het alcoholslot op te leggen. Omdat ze niet geloven dat het werkt. Omdat de drinkers zeggen het alcoholslot niet te kunnen betalen. Of omdat ze geen eigen auto hebben of zeggen te hebben.

    • Arjen Schreuder