Correcties & aanvullingen

Peter van Walsum

De kop van het opinieartikel Aanval op Iran is ophanden van Peter van Walsum (20 oktober, pagina 7) correspondeert niet met de tekst. Van Walsum schreef dat een aanval op Iran in de loop van 2011 „bijna onvermijdelijk lijkt”.

Zusjes Teixeira

In de infografiek bij De succesvolle zusjes Teixeira krijgen amper een lening (4 november, pagina 13) is gesuggereerd dat de weergegeven rente van Portugese staatsobligaties een looptijd van 6 maanden heeft. De looptijd is 10 jaar (in de afgelopen zes maanden).

Suriname

In het artikel Suriname voor de Surinamers (9 november, pagina 4) staat dat personen zonder de Surinaamse nationaliteit geen zitting mogen nemen in de raad van commissarissen van grote bedrijven. Dit moet zijn: raad van commissarissen van overheidsbedrijven.

Zure regen

In de grafiek bij het artikel Het is gelukt: na 30 jaar is de zure regen (bijna) weg (8 november, pagina 3) zijn zwaveldioxide en ammoniak verwisseld. De blauwe lijn geeft zwaveldioxide weer, de bruine lijn ammoniak.