Belgisch bedrijf exporteerde nucleair materiaal naar Iran

Een Belgisch bedrijf heeft zich schuldig gemaakt aan illegale export van nucleair materiaal naar Iran. Het gaat om verarmd uranium, wat gebruikt wordt als omhulsel van kernwapens, en zirkoniumpoeder, toepasbaar in onder meer nucleaire installaties en clustermunitie. De Belgische justitie heeft  een onderzoek ingesteld.

Update 16:08: Het farmaceutische bedrijf MDS Nordion uit Fleurus zou één van de twee Belgische bedrijven zijn dat verarmd uranium geleverd heeft aan Iran, meldt De Tijd. Het bedrijf onthoudt zich voorlopig van commentaar.

Het bedrijf heeft twee leveranties gedaan in de laatste vijf jaar, zo schrijven Belgische media. Het is nog niet duidelijk om welk bedrijf of eventueel welke bedrijven het gaat. De kwestie kwam naar buiten door vragen van Groen!-Kamerlid Kristof Calvo. Minister van Energie Paul Magnette (Parti Socialiste) gaf dinsdag in de Kamercommissie Bedrijfsleven toe dat er geen vergunningen zijn afgegeven voor de leveringen.

„Ik ben ook een beetje verbaasd”, bekende minister Magnette.

„Dit zijn geen stoffen waarmee ze in Teheran hun barbecue willen aansteken. Dit is hard-core nucleair materiaal,” aldus Calvo geschokt.

De kwestie komt op een pijnlijk moment voor de Belgische regering, die tot eind dit jaar het roulerend voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt. ,,De ene crisis stapelt zich op de andere,” reageert NRC-correspondent Petra de Koning. ,,Erger dan nu kan het eigenlijk niet worden,” verwijzend naar de onmacht in België om na bijna een half jaar een regering te vormen.

Afgelopen zomer werden de sancties tegen Iran verscherpt omdat de internationale gemeenschap vreest dat het land bezig is met de ontwikkeling van kernwapens. Iran zelf zegt dat zijn nucleaire activiteiten uitsluitend voor vreedzame doeleinden zijn.

Dit jaar weigerde de Belgische regering in twee  gevallen een vergunning voor de export van goederen naar Iran. Het ging toen om onderdelen van een gasturbine en delen van een stoomturbine.

In 1999 leidde een soortgelijke kwestie tot een crisis, toen de toenmalige minister van Energiezaken een vergunning van zijn voorganger voor de uitvoer van gevoelig materiaal naar Pakistan alsnog introk.

    • Marije Willems