België onderzoekt nucleaire export naar Iran

De Belgische regering is in ernstige verlegenheid gebracht door de illegale export van nucleair materiaal naar Iran. De Belgische justitie heeft een onderzoek ingesteld. Het gaat volgens de Belgische media om twee leveranties in de laatste vijf jaar. De ene betrof verarmd uranium, dat in kernwapens kan worden gebruikt. De andere, in 2008, ging om de levering van zirconiumpoeder, een stof die zich leent voor zowel vreedzaam als militair gebruik. Het is nog niet duidelijk om welk bedrijf of welke bedrijven het gaat.

De export kwam gisteren verrassend aan het licht in het parlement, bij de beantwoording van vragen van het Groen!-Kamerlid Kristof Calvo door de socialistische minister Paul Magnette (Energiezaken en Klimaat). „Ik ben ook een beetje verbaasd”, bekende de minister. Voor de uitvoer was niet de vereiste vergunning aangevraagd.

Kamerlid Calvo reageerde geschokt. „Dit zijn geen stoffen waarmee ze in Teheran hun barbecue willen aansteken. Dit is hard-core nucleair materiaal.”

De kwestie komt op een pijnlijk moment voor de Belgische regering, die tot eind dit jaar het roulerend voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt. Afgelopen zomer werden de sancties tegen Iran verscherpt omdat de internationale gemeenschap vreest dat het land bezig is kernwapens te ontwikkelen. Iran zelf betoogt dat zijn nucleaire activiteiten uitsluitend voor vreedzame doeleinden zijn.

Dit jaar weigerde de Belgische regering in twee gevallen een vergunning voor de export van goederen naar Iran. Het ging toen om onderdelen van een gasturbine en delen van een stoomturbine.

Het is niet voor het eerst dat België wordt geconfronteerd met een dergelijke zaak. In 1999 kwam het tot een crisis, toen de toenmalige minister van Energiezaken een vergunning van zijn voorganger voor de uitvoer van gevoelig materiaal naar Pakistan alsnog introk.

Ook andere landen, waaronder de Verenigde Staten, hebben de laatste jaren soms te maken met bedrijven of individuen die illegaal materiaal naar Iran proberen te exporteren.