Zure regen was dus géén hype

Dat de bossen niet zijn gestorven aan de gevolgen van zure regen is te danken aan maatregelen die vanaf begin jaren tachtig zijn genomen. En de zure regen was wel degelijk een serieus milieuprobleem, blijkt uit onderzoek dat het Planbureau voor de Leefomgeving gisteren presenteerde.

pagina 8