Wilders: zwak optreden Leers

PVV- leider Geert Wilders heeft forse kritiek op Gerd Leers, de CDA-minister van Immigratie en Asiel. Hoewel Leers tegen is, stemde hij gisteren in Brussel namens Nederland voor opheffing van de visumplicht voor Albanezen en Bosniërs. „Een uitermate zwak optreden”, oordeelde Wilders. Leers had „natuurlijk” tegen moeten stemmen, zei de PVV-voorman vanochtend in een reactie.

Het is de eerste aanvaring tussen Wilders en minister Leers, die het belangrijke onderdeel immigratie uit het gedoogakkoord met de PVV moet uitvoeren. Wilders zegt dat hij Leers zal afrekenen op de resultaten. „Laten we hopen dat die verbeteren en dat hij wat meer ruggengraat toont.” Voor het aantreden van Leers had hij een gesprek met de PVV-leider om de lucht te klaren wegens eerdere kritiek van Leers op Wilders.

Volgens de minister was het geen optie om gisteren tegen te stemmen. De beslissing was al genomen, zei hij. „Nederland zou de unanimiteit hebben doorbroken. Ik wil niet dat Nederland een paria wordt in Europa, dan verliezen we ons speelveld voor de toekomst.”

Leers beklemtoonde dat hij wel een „opschortingsmechanisme” heeft binnengehaald. Dat houdt in dat de visumplicht opnieuw wordt ingevoerd als Albanezen en Bosniërs zich massaal in EU-landen vestigen. Vrijstelling van de visumplicht mag er volgens hem niet toe leiden dat Europa wordt overspoeld met asielaanvragen. Hij zegt dit persoonlijk geregeld te hebben door te bellen met zijn Belgische ambtgenoot. „Andere landen hebben mijn voorstel voor zo’n mechanisme gesteund. Vooral door de positieve opstelling van Nederland”, aldus Leers. „Ik denk dat we er meer hebben uitgehaald dan anders mogelijk was geweest.”

Het CDA had „liever gezien dat de visumplicht niet was opgeheven”, zegt het Kamerlid Mirjam Sterk. „Als de minister had volhard in zijn ‘nee’, had dit minder gewicht in de schaal gelegd dan deze uitkomst. Het is winst dat de visumplicht weer wordt ingevoerd als het misgaat.”