VVD-fractie tegen hogere btw op kunst

De Tweede Kamerfractie van de VVD is tegen het kabinetsplan om de btw op theater, concerten en muscials te verhogen. van 6 naar 19 procent. Kamerlid Neppérus dringt aan op alternatieve belastingverhogingen.

Staatssecretaris Frans Weekers (VVD, Financiën) heeft dat toegezegd en is bereid om de plannen te wijzigen als blijkt dat dit voor de regeringsfracties niet „verschrikkelijk gevoelig” ligt en er een goed alternatief is.

Het plan om het btw-tarief te verhogen stuit op veel weerstand omdat het kabinet-Rutte veel bezuinigt op subsidies in de kunstsector en er tegelijkertijd voor pleit de culturele sector meer verantwoordelijkheid te laten nemen om zelf voor inkomsten te zorgen.

De oppositiepartijen hebben bij een debat over het Belastingplan 2011 amendementen ingediend om de podiumkunsten in het lage btw-tarief te houden. VVD’er Neppérus liet blijken te voelen voor een verhoging van de assurantiebelasting, een heffing op verzekeringspolissen.

Volgens Weekers is het een bewuste keuze om te bezuinigen op cultuur en tegelijkertijd de btw op kaartjes te verhogen, omdat het kabinet de overheidsbemoeienis met de kunstsector wil beperken. Het tarief van 6 procent ziet Weekers als „een fiscale stimulans” die afgeschaft kan worden.

Circussen, kermissen, bioscopen, dierentuinen en musea blijven wel onder het lage tarief vallen. Volgens Weekers gold er in het verleden al eens eerder alleen voor de podiumkunsten een ander btw-tarief. Uit onderzoek zou blijken dat juist de prijskaartjes van podiumkunsten wel wat omhoog kunnen zonder dat dit tot grote problemen leidt. De vraag naar theaterkaartjes daalt volgens Weekers met 4 procent bij een verhoging van het btw-tarief. Het bioscoopbezoek zou met 65 procent dalen bij een verhoging van het btw-tarief naar 19 procent.

Staatssecretaris Weekers zei ter verdediging van de belastingverhogingen dat hij slechts het regeerakkoord uitvoert. „Dat draagt mij in elk geval op om per 2011 deze bezuiniging te realiseren.”

Volgende week zal de Tweede Kamer het Belastingplan behandelen en er naar verwachting op donderdag over stemmen.

Het hogere btw-tarief in de kunst levert 90 miljoen euro op. Bij uitbreiding naar attractieparken en kermissen zou de Staat 240 miljoen extra inkomsten hebben.

254.700.000.000 euro verdelen: pagina 2