Hof verbiedt ontruiming panden

De nieuwe Wet kraken en leegstand, die kraken sinds 1 oktober verbiedt, is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarom verbood het gerechtshof in Den Haag gisteren de ontruiming van enkele kraakpanden in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Leeuwarden. De gemeente Amsterdam schortte daarop de geplande ontruiming, vandaag, van enkele kraakpanden op.

Het hof deed gisteren mondeling uitspraak omdat twee van de panden waarvan bewoners de zaak tegen de Staat aanspanden, in Amsterdam Oost, vandaag zouden worden ontruimd. Strikt genomen gaat de uitspraak van het hof alleen over deze panden. Maar volgens advocaat Marcel Schuckink Kool, die de krakers bijstaat, „mag men ervan uitgaan dat elke rechter oordeelt als het hof in Den Haag”.

VVD-Kamerlid Ard van der Steur wil vandaag vragen stellen in de Kamer. „Ik wil weten of de minister van Veiligheid en Justitie van plan is de wet te repareren. Tot die tijd moeten vrees ik alle ontruimingen worden opgeschort. Dat is wel een teleurstellende, maar ook een logische consequentie van deze uitspraak.”

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt dat het wacht met reageren op de schriftelijke motivatie van het vonnis, later deze week.

Volgens het Haagse hof ontbreekt in de kraakwet een essentieel onderdeel, omdat krakers voor wie ontruiming dreigt geen mogelijkheid hebben daarover een oordeel van een rechter te vragen. „Aangezien hierover in de nieuwe wet niets is geregeld en ook justitie in dat opzicht geen duidelijk en kenbaar beleid voert, is het hof van oordeel dat ontruiming onder deze omstandigheden in strijd zou komen met het EVRM”, stelt het hof in Den Haag.

De stad Amsterdam beloofde daarop vijf van de tien geplande ontruimingen te zullen schrappen. Het gaat om ontruimingen die zouden plaatshebben op grond van de nieuwe kraakwet. „Daarmee wachten we tot de wetgever een reactie heeft geformuleerd op de uitspraak van de rechter”, zegt de woordvoerder van burgemeester Van der Laan.

De vijf ontruimingen die al door een rechter zijn bevolen – de zogeheten civielrechtelijke ontruimingen – gaan vandaag wel door. Gisteren werden al twee panden ontruimd. Vandaag volgen drie ontruimingen aan de westkant van Amsterdam.