Hof verbiedt ontruiming

Het gerechtshof in Den Haag heeft gisteren de ontruiming van kraakpanden in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Leeuwarden verboden. De nieuwe Wet kraken en leegstand, die kraken sinds 1 oktober verbiedt, is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

pagina 3