Duitse kerncentrales worden uitgebuit

In het artikel ‘Duitse Bondsdag houdt kerncentrales langer open’ (NRC Handelsblad, 29 oktober) wordt voorbijgegaan aan de uitbuiting door de Duitse overheid waaraan de Duitse kernenergiesector wordt blootgesteld, in ‘ruil’ voor een schamele 8 à 14 jaar ‘levensverlenging’ van de bestaande kerncentrales.

Er komt een belasting van 145 euro per gram kernbrandstof, wat de staat jaarlijks ca. 2,3 miljard euro zal opleveren. Daarnaast moet door de sector over 2010 en 2011 jaarlijks 300 miljoen euro worden opgebracht voor verdere ontwikkeling van ‘hernieuwbare’ energiebronnen en over de jaren na 2011 t/m 2016 nog 200 miljoen euro per jaar. Daarbovenop komt er nog een speciale belasting op nucleair geproduceerde stroom, ten gunste van een fonds voor ‘hernieuwbare energie’. Er is geen sprake van dat de Atomausstieg hiermee van de baan zou zijn, zoals het artikel suggereert.

A. de Goederen

Boskoop

    • A. de Goederen